Despre Noi

Asociatia Femeilor si Familiilor din Mediul Rural a fost constituita in 2008 si functioneaza in baza prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii ca persoana juridica romana, de drept privat, fara scop lucrativ sau patrimonial, independenta si neguvernamentala.

AFFMR are ca scop principal promovarea drepturilor femeilor din mediul rural si urban, promovarea egalitatii de sanse, facilitarea accesului femeilor din mediul rural la programe de educatie continua, precum si calificarea, recalificarea, formarea profesionala continua si perfectionarea adultilor care locuiesc in mediul rural.

Astfel, AFFMR urmareste imbunatatirea egalitatii de sanse, a nivelului de incluziune sociala a acestui segment de populatie, facilitarea accesului femeilor din mediul rural pe piata muncii si reducerea gradului de dependenta economica a acestora.

 

Viziune:
Femeile si familiile din mediul rural au dreptul sa duca o viata decenta si sa se bucure de bunastare si de prosperitate, la fel ca toti cetatenii Romaniei.

 

Misiunea AFFMR:
Dorim sa devenim o voce pentru femeile si familiile din mediul rural din Romania.
Ne propunem sa gasim cele mai eficiente mijloace de sprijinire a dezvoltarii personale si profesionale a femeilor care locuiesc in mediul rural, pentru ca acestea sa poata duce o viata mai buna si pentru a putea contribui la dezvoltarea comunitatilor in care traiesc.

Descargar musica